Champions League-C Luo bị giết một lần nữa!Manchester United 0-2 tụt lại sau 3-2 đảo ngược tên Atenbolaliga của Atlanta 3-2

UEFA Champions League-C Luo lại bị giết!Manchester United 0-2 tụt lại sau 3-2 đảo ngược tên của Atlanta [Agenbolaliga]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 10: 003: 00 vào ngày 21 tháng 10 (Thứ Năm)-22