Tấm cây chọn ngôi sao!Pháo kéo khô ban đầu của Wu Lei cao hơn một chút so với chùm tia mục tiêu Erek Erek Main Sepak Bola

Tấm cây chọn ngôi sao!Pháo khô đầu của Wu Lei, Pháo đầu cao hơn một chút so với chùm tia mục tiêu [Erek Erek Main Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 18 tháng 3