Đặng Văn Lâm và khát khao chinh phục những quả luân lưu định mệnh

Đặng Văn Lâm và khát khao chinh phục những quả luân lưu định mệnh

Nếu không có loạt sút luân lưu định mệnh với Jordan, Văn Lâm sẽ lại trở thành chủ đề châm chọc sau q